Lista banitów

Pomysł notki stąd się wziął

//platform.twitter.com/widgets.jsa ponieważ w dużej mierze pokrywa się, z banującymi na twitterze – oto ona:

 1. @Platforma_org image
 2. @sikorskiradek image 

  @radeksikorski image

 3. @anneapplebaum image

 4. Donald Tusk Konto zweryfikowane @donaldtusk  image

 5. .Nowoczesna Konto zweryfikowane @Nowoczesna image Zabawny w tym kontekście wydaje się napis w tle: “Porozmawiajmy!” image

 6. Grzegorz Schetyna @SchetynadlaPO image

 7. Marek Borowski @MarekBorowski https://twitter.com/MarekBorowski image

 8. Piotr Kołomycki @MrKolomycki image

 9. Mateusz Kijowski @mkijowski image

 10. Borys Budka @bbudka image

 11. Ryszard Petru @RyszardPetru image

 12. Jarosław Wałęsa @WalesaMEP image

 13. Adam Szejnfeld @szejnfeld image

 14. Łukasz Warzecha @lkwarzecha image

 15. Gazeta Wyborcza.pl Konto zweryfikowane @gazeta_wyborcza image

Opublikowano polityka | Otagowano | Dodaj komentarz

Nie godzimy się na anarchię – czyli co właściwie powiedział Kaczyński

Prezes dzisiaj coś o anarchii gadali. Ale różnie to usłyszeli dziennikarka. Jedni, że anarchia będzie prowadzona, inni, że jest szerzona (w czasie teraźniejszym) – np.:

Polska The Times ‎@polskathetimes  image

#Kaczyński: Nie zgodzimy się na anarchię w Polsce. Nawet, jeśli ta anarchia będzie prowadzona przez sądyhttp://www.polskatimes.pl/fakty/polityka/a/dzien-flagi-2016-kaczynski-w-sejmie-to-dobry-moment-na-zmiane-konstytucji,9946288/ …

15:22 – 2 maj 2016

 

TVP Info ‎@tvp_info  image

Jarosław #Kaczyński: na anarchię się nie zgodzimy, prezes #TK odrzucił kompromis, więc pójdziemy własną drogą#wieszwiecej

14:04 – 2 maj 2016

Niedościgniony red. Przemek poszedł jednak jeszcze dalej i usłyszał “strzeżona” (strzeżonego Pan Bóg strzeże, szczególnie w Strzegomiu) oraz dodatkowo, że JK się postawił i zaatakował trójpodział:

image image

Przem.Szubartowicz@PSzubartowicz 5 godz.5 godzin temu

Nie zgodzimy się na anarchię w Polsce, nawet jeśli jest strzeżona przez sądy – Kaczyński stawia się poza prawem. Atak na trójpodział władzy.

Tymczasem Prezes faktycznie powiedział:

Na anarchię w Polsce, nawet jeżeli ta anarchia jest szerzona przez sądy, się nie zgodzimy.

Co widać, słuchać i czuć na nagraniu opublikowanym przez Krzysztof Osiejuk ‎@KOsiejuk, który był blisko bezbłędnego zacytowania – mianowicie tylko zamiast jeżeli napisał jeśli. 

image image

#PJK: Na anarchię w Polsce, nawet jeśli ta anarchia jest szerzona przez sądy, się nie zgodzimy.

14:05 – 2 maj 2016

Opublikowano polityka | Otagowano | Dodaj komentarz

List otwarty do pani Gosi, PPSN RP

image

Pani Gosiu, dziękuję za wskazanie w swoim wystąpieniu datowanym 1 kwietnia 2016r., a promulgowanym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/Wystapienie_I_Prezesa_Sadu_Najwyzszego.pdf konkretnego przepisu obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku – mianowicie art. 190 ust. 1 – 3.

Mam nadzieję, że to nie dowcip primaaprilisowy, aczkolwiek brak spacji po przecinku na ostatniej stronie budzi moje wątpliwości, bowiem może sugerować pewną niedbałość, ewentualnie przeoczenie lub też brak stosownej korekty, a nawet niedopełnienie (niepublikowanego wprawdzie ale oczywistego jednak) obowiązku sczytania tak istotnego tekstu przed jego publikacją.

Abstrahując jednak od formy, z bólem muszę przyznać, że nie rozumiem owych dwóch rzeczy, o których raczyła pani wspomnieć w swoim Wystąpieniu – cytuję: „Wystarczy zrozumieć dwie rzeczy”. Nie przekonuje mnie np. w szczególności stwierdzenie, że „sądy są pierwszym i najważniejszym strażnikiem praw i wolności podstawowych”. Sędzia (kobieta) powiedziała do mnie w Sądzie Pracy: „to ja tu decyduję o tym, co jest prawdą, a co nie”. W moim odczuciu raczej naruszyła nie tylko moje podstawowe prawa i godność, ale o zaniechaniu elementarnego, jak mi się wydawało dla sądu obowiązku usiłowania dotarcia do prawdy obiektywnej, też wspomnę. Być może pani doświadczenia z sądami są inne.

I dalej przekonuje pani, że nawet formalnie nieuchylony przepis ustawy „może nie być stosowany”. Tak, a „Orzeł może” nie być z prawdziwej czekolady, ale może też być biały. Czyli – skoro tylko „może” to znaczy, że wcale nie musi nie być stosowany i co za tym idzie również może być stosowany; oczywiście jeśli nawet przyjąć, że ma pani rację. Formalne uchylenie przepisu ustawy wydaje się tu jednak wbrew wyczuwanym pani intencjom istotne. Gdyby było inaczej ujęłaby pani to zapewne też inaczej, radykalniej i odważniej – np. „nie może być stosowany” zamiast ‘gdybającego’ określenia „może nie być stosowany”. Oczywiście wiem, że się czepiam, ale dobór słów w prawie podobno wcale nie jest przypadkowy i bez znaczenia, o czym może świadczyć casus „i / lub czasopisma”.

Zapewnia też pani, że „Publikacja, czyli publiczne ogłoszenie wyroku w przedmiocie konstytucyjności jest dokonywana przez skład orzekający”. Otóż gdyby tak istotnie było, to po co właściwie przymuszacie rząd Prawa i Sprawiedliwości do opublikowania czegoś, co nazywacie wyrokiem, a w moim najgłębszym przekonaniu i odczuciu wyrokiem, czy też orzeczeniem nie jest, bo zostało wydane z rażącym naruszeniem obowiązującego przepisu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym[?]. Ustawa przewiduje, że sędziów powinno być minimum 13, a było 12.

Przykro mi to napisać na koniec, ale tę pani tezę ad „ogłoszenie” w świetle cytowanego poniżej fragmentu obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku odbieram jako manipulację.

Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.

Ponadto na pani miejscu po przeczytaniu tego listu jeśli nie potrafiłbym i nie dał rady udzielić sensownej odpowiedzi – podałbym się do dymisji. Ale do tego trzeba by nie tylko się z jego treścią zapoznać oraz dodatkowo być w stanie ją zrozumieć, ale też mieć przede wszystkim poczucie przyzwoitości i honor – warunek sine qua non.

Idem “prezes SN Tadeusz Ereciński” w związku z http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19953651,prezes-sadu-najwyzszego-apeluje-do-sedziow-by-mieli-odwage.html

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

KOD. Kto Obala Demokrację w Polsce?

 

(źródło grafiki Twitter)

Demokracja z definicji to takie jakieś ustrojstwo, które gwarantuje obywatelom wpływ na to co się dzieje w kraju, realizowana między innymi poprzez akt głosowania w wyborach powszechnych, w którym to wyrażają swoją wolę jako Naród.

Tak przynajmniej mi się wydaje. Chciałem znaleźć poprawną i profesjonalną definicję Demokracji na stronie KOD, ale niestety nieczynna chyba, a może nawet obalona (jak nie przymierzając Komuna Bolkiem).

image http://komitetobronydemokracji.pl/

Na fb KOD definicji Demokracji nie znalazłem, zapytałem zatem na Twitterze. Niestety chyba jeszcze opracowują albo nie dali rady odpowiedzieć.

Pozostaje niezawodna Wikipedia. Wg Wiki “Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej.”.

W Konstytucji wprawdzie definicji Demokracji nie znalazłem, ani nawet wyrazu “Demokracja”

image, ale początkowe Jej strofy (następujące po Preambule, a zwane Artykułami) przekonują mnie, że dobrze rozumiem Jej [tzn. Demokracji]  istotę:

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Żeby jednak Naród mógł dobrze wybrać swoich przedstawicieli powinien mieć o nich wiedzę. Powinien ich zatem też obserwować i mieć zapewnioną możliwość obserwacji. I dalej znajduję w Konstytucji cieszący mnie bardzo na tę okoliczność zapis zapewniający o wolności i dostępie do informacji.

Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Tak więc w szczególności Demokracja powinna gwarantować każdemu (w tym mnie) możliwość obserwowania Partii politycznych (w tym Nowoczesnej i Obywatelskiej) na Twitterze i czytania treści przez nie publikowanych. Tymczasem ze zdumieniem konstatuję, że możliwość taka została mi zablokowana.

“Możliwość obserwowania @Platforma_org i czytania tweetów @Platforma_org została zablokowana dla Twojego konta.”

Dotyczy to zarówno Platformy Obywatelskiej RP, jak i Nowoczesnej.

image https://twitter.com/Platforma_org 

image https://twitter.com/_Nowoczesna

 

Oraz przywódców partyjnych. Np. Ryszard Petru @RyszardPetru

image https://twitter.com/RyszardPetru

Grzegorz Schetyna @SchetynadlaPO

image https://twitter.com/SchetynadlaPO

Ale mogę obserwować i obserwuję np.:

image  Kukiz’15 @Kukiz15 Oficjalny profil KUKIZ’15.

Natomiast image  PrawoiSprawiedliwość @pisorgpl Oficjalny profil Prawa i Sprawiedliwości obserwuję z wzajemnością. Tzn. konto PiS obserwuje także mnie, z czego się niezmiernie cieszę, podobnie jak z ww. art. 54 Konstytucji.

Pozostaje zatem wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć sobie na pytanie postawione w tytule, ale ponieważ szanuję inteligencję P.T Czytelników i nie chciałbym narzucać swojej opinii – pozostawię tę czynność na deser “każdemu” do demokratycznego rozstrzygnięcia we własnym sumieniu.

Niemniej jednak dodam, że podobno są w Polsce siły, które dążą do obalenia władzy. Władzy wyłonionej przez Naród w sposób demokratyczny i zgodnie z Konstytucją. Czy działają one na zlecenie i w interesie np.  Rosji lub Niemiec pewności nie ma, aczkolwiek historia magistra vitae est, a obalenie rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 r. (“Nocna zmiana”) podobno nastąpiło po naruszeniu interesów Moskwy w kraju nad Wisłą. Mogą jednak też działać w interesie własnym.

Opublikowano polityka | Dodaj komentarz

Dobrze, że ma mi i Jarkowi kto wytłumaczyć co jest dobre a co złe

//platform.twitter.com/widgets.js

Podziękowałbym może osobiście na twitterze, ale mam #appleban.

image

Co też ta cała Polska i my, Polacy by zrobili bez Ciebie, Różyczko droga. A ponadto bez Twojego światła bijącego z tego Twitta to nawet bym się chyba nie domyślił, że to dla dobrości ojczyzny ta rezolucja. Bo wydawało mi się, że perfidna, bezczelna, bezprawna, niesprawiedliwa, chamska i obraźliwa dla ludzi myślących (homo sapiens), a ponadto łamiąca polską konstytucję, prawo oraz zasady elementarnej przyzwoitości i logiki, bo wzywająca do działań sprzecznych z prawem, in spe do opublikowania tzw. wyroku trybunału wydanego niezgodnie z prawem – skład 12 zamiast minimum 13 sędziów.

A jednak to obrona, a nie atak. Kto by pomyślał.

“Rezolucja jest próbą wzniecenia w Polsce nastrojów antyunijnych” – gdzieś czytałem nawet.

A jednak i sam to przewodniczący Donald Tusk potwierdzić z pewnością może, że najlepszą obroną jest atak.

Wszystkiego najlepszego Różyczko Droga z okazji święta € konfidenta, a przede wszystkim to rozumu i pokoju wewnętrznego życzę. Bo pokój to i zgoda, a zgoda buduje.

I jeszcze żebyś nie musiała banować ludzi, ale byś mogła spojrzeć im prosto w oczy na ulicy jak premier Olszewski.

I wytłumacz Jarkowi, że nie ma się czego wstydzić i niech go nie boli, bo wypadnie z roli, a przecież obrona ojczyzny to zaszczyt i honor.

Chociaż Jarek może mieć mylne odczucia, to jednak już jego Tata, Wielki Obalacz Komuny i Mędrzec €ropy gadali: “jestem za, a nawet przeciw”. Jarek nie pękaj. .i UCHWALAJ tę rezolucję za nasze. Tata będzie dumny. A jak nadal będziesz miał wyrzuty sumienia to wznieś toast jakiś.

ZDROWIE NASZE W GARDŁO WASZE

Może z Januszem, bo coś smutny.

TW Bolek też mówił „nie chcem ale muszem”, tyle że tylko mówił.

Opublikowano polityka | Otagowano | Dodaj komentarz

Że “sama się nie obroni” twierdzą gen. RUSAK (WSI) & M. KIJOWSKI (KOD). Przypadek?

//platform.twitter.com/widgets.js

 

Gen. RUSAK z #WSI bezczelnie chwali się na blogu, że komuś zaszKODził.

“To ja zniszczyłem karierę Szeremietiewa”.

image

Prawda sama sie nie obroni.

http://bezatu.blox.pl/html

Podobnie Mateusz Kijowski z KOD: „Konstytucja sama się nie obroni”

image

//platform.twitter.com/widgets.js

 

No, przepraszam, jest różnica:

– RUSAK pisze “prawda” i nie zna polskich liter albo może nie potrafi napisać poprawnie wyrazu się zamiast “sie”. Ewentualnie z niedbalstwa o formę może to wynikać.

– KIJOWSKI mówi “konstytucja”.

A ponadto Kijowski może mieć rację, bo ta konstytucja z natury swojej martwa jest i jak ma sama się obronić np. przed jej interpretatorem i ożywicielem, Prezesem i Sędzią w jednej osobie Rzeplińskim. Pan Andrzej mianowicie dość wybiórczo stosuje jej zapisy oraz inne przepisy prawa i powołuje się na  jedne, a inne olewa i łamie biedną konstytucję, w szczególności np. w Artykule Siódmym.

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

No i Kijowski też wprawdzie donosił (np. na rząd polski tu i tam, czy na Roberta Frycza) i usiłował zaszKODzić ale jak dotąd raczej nieskutecznie. A przynajmniej się nie chwali tym na blogu jak RUSAK.

Natomiast jeśli patrzeć na intencje to dostrzegam pewne podobieństwo.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Zgoda buduje

Czy hierarchowie będą ją obchodzić w jednym chórze z Antonim Macierewiczem, czy potraktują ten dzień jako okazję do budowania zgody społecznej?

http://wpolityce.pl/smolensk/288069-gazeta-michnika-poucza-co-ma-robic-kosciol-10-kwietnia-od-kiepskiego-listu-juz-lepszy-jego-brak-niebywaly-tupet-mentorstwo-i-manipulacja

To miło jak Gazeta cytuje inną Gazetę. Budując w ten sposób komentarze i opinie.

image http://wyborcza.pl/1,75968,19884631,co-zrobi-kosciol-z-10-kwietnia.html?disableRedirects=true

powiedział mi jeden z biskupów

– ujawnia w tekście Katarzyna Wiśniewska.

To miło, jak red. Gazety Wyborczej rozmawia z biskupem Kościoła Katolickiego o tym co rozważano w Episkopacie i dlaczego pomysł upadł.

Jak powiedział mi jeden z biskupów, w Episkopacie rozważano specjalny list przed 10 kwietnia, jednak plan upadł już na etapie początkowych nieformalnych rozmów. Dlaczego? – O konsensus w sprawie treści byłoby bardzo trudno – usłyszałam od rozmówcy. Szkoda, ale z drugiej strony – od kiepskiego listu już lepszy jego brak.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,19884631,co-zrobi-kosciol-z-10-kwietnia.html#ixzz45GTfYNyC

Jeśli dobrze pamiętam, a pamiętam to akurat dobrze, to mój biskup też list napisał do tej Wielce Szanownej Pani Redaktor Katarzyny z “komiczno-rozrywkowego pisma” (Gazety Wyborczej). I to też cieszy. Bo zgoda buduje.

http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/2374,list-do-red-katarzyny-wisniewskiej-z-gazety-wyborczej 

Wracając jednak do postaci Ministra Antoniego Macierewicza to inny red. Gazety Wyborczej – niejaki Czuchnowski podobno proponował akcję nieposłuszeństwa żołnierzom i gdzieś to nawet opublikował.

Macierewiczowi posłuszeństwo wypowiedzieć | 08.01.2016 czuchnowski http://czuchnowski.blox.pl/2016/01/Macierewiczowi-posluszenstwo-wypowiedziec.html

image

Czuchnowski namawia do sprzeciwiania się rozkazom Macierewicza. „Powinien trafić za te słowa do więzienia”

http://natemat.pl/168117,czuchnowski-namawia-do-sprzeciwiania-sie-rozkazom-macierewicza-powinien-trafic-za-te-slowa-do-wiezienia

Ale nie słyszałem czy już za to siedzi, czy jeszcze nie, bo moim zdaniem to takie nawoływanie do nienawiści i nieposłuszeństwa podpada pod jakiś paragraf, a nawet trąci zdradą i zamachem stanu.

Nie lubią chyba Antoniego w tym humorystyczno-rozrywkowym piśmie. Pozostaje ustalić kto ich do tego skłonił.

A tytuł nawiązuje do Bronkowego Pamiętnika i jest przewrotny. Bo niby dlaczego alternatywą do zgody Kościoła z Macierewiczem miałoby być budowanie zgody społecznej. Czyżby red. Kasia w swojej zapalczywości wykluczała Ministra Obrony Narodowej ze społeczeństwa? A jeśli by się okazało, że jest Żydem, albo przynajmniej był ostatnio w Izraelu i uścisnął dłoń tamtejszego Ministra Obrony w geście zgody, to czy to nie będzie podchodziło przypadkiem pod antysemityzm?

image

//platform.twitter.com/widgets.js

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Sprostowanie – przepraszam Ankę

W swoim twicie nieopatrznie podałem nieprawdziwą informację o Ance – jakoby była z Nowego Jorku.

image

//platform.twitter.com/widgets.js

Faktycznie nie doczytałem, a przecież nawet w Wiki napisali, że Anka urodziła się w Waszyngtonie.

image

To oczywiście mój błąd i ignorancja, w związku z czym przepraszam, bardzo, oczywiście.

I może od razu wyjaśnię dlaczego piszę Anka, a nie po “prostu Ania”

a tu, nad Wisłą, jest po prostu Anią Sikorską.
Czytaj więcej: http://www.polskatimes.pl/artykul/981469,anne-applebaum-zona-radoslawa-sikorskiego-to-dzis-jedna-z-najbardziej-wplywowych-polek,id,t.html

image http://natemat.pl/34903,anne-applebaum-to-nie-tylko-zona-radoslawa-sikorskiego-dziennikarka-pisarka-i-amerykanka-ktora-w-usa-teskni-za-polska

– bo mianowicie nie mam zaszczytu być rodziną ani znajomym i nie jestem nad Wisłą, ale nad Wartą.

I oczywiście też w tej sytuacji przyznaję bez bicia, że nie zasłużyłem na obiad jak Łukasz Warzecha, ale na #Appleban, za który oczywiście od razu [po]dziękuję, żeby nie było, że zapomniałem.

image na Twitterze.

Ponadto okazuje się, że Anka wcale nie jest córką rabina, jak głoszą plotki

image https://twitter.com/Adam__Koziel/status/716592653304012800

 

image http://wiadomosci.wp.pl/gid,16478207,gpage,8,img,16481086,kat,1342,title,Tajemnice-Radoslawa-Sikorskiego,galeria.html?ticaid=116c46

ale prawnika.

Wpływowa i zamożna rodzina
Applebaum nie kryje swoich żydowskich korzeni, ale to właśnie one były jednym z zarzutów, którymi w trakcie kampanii prezydenckiej z 2010 roku atakowano Sikorskiego. Dziennikarka pochodzi z zamożnej i wpływowej rodziny. Jej ojciec jest wziętym prawnikiem, matka pracowała w największej prywatnej galerii w Waszyngtonie, a aktualnie zasiada w zarządach towarzystw dobroczynnych.

image http://natemat.pl/34903,anne-applebaum-to-nie-tylko-zona-radoslawa-sikorskiego-dziennikarka-pisarka-i-amerykanka-ktora-w-usa-teskni-za-polska

image image http://polska.newsweek.pl/anne-applebaum–przyszla-pierwsza-dama,54917,1,1.html

Nawiasem mówiąc świetnie dobrana para z Radkiem, od którego też mam #Appleban, a nawet dwa.

image https://twitter.com/sikorskiradek

image https://twitter.com/radeksikorski

 

Postępowa i światowa, a na zamieszczonym tam u Lisa zdjęciu

image

trochę nawet przypominają mi Mapę Konturową Świata.

image image

//platform.twitter.com/widgets.js

Natomiast jeśli chodzi o książki to podobno faktycznie potrafi pisać, ale chyba po angielsku.

Radosław Sikorski, który niechętnie wypowiada się na tematy osobiste o swojej żonie mówi: prawdziwy skarb. „Żona, która potrafi i ugotować, i napisać książkę, to skarb. Ale trzeba mieć silną osobowość, żeby zdzierżyć blisko siebie inny silny charakter”.

http://natemat.pl/34903,anne-applebaum-to-nie-tylko-zona-radoslawa-sikorskiego-dziennikarka-pisarka-i-amerykanka-ktora-w-usa-teskni-za-polska

A jak już o skarbie mowa – to dobre słowo – jak znalazł.

image

//platform.twitter.com/widgets.js

Ale zarzuty, że utrzymanek wydają się nieuzasadnione, bo podobno i samego Radka też można zobaczyć  w zagranicznej TV. Tak przynajmniej poinformował niejaki Marek Kociak

oglądałem w BBC2 w programie ‚Daily Politics’ pana Radka Sikorskiego

na portalu WirtualnaPolonia.

Opublikowano polityka | Otagowano | 1 komentarz

Nie róbmy polityki, budujmy Orliki

Dlaczego tak wielu Belgów wspiera ISIS? – pytają na Onecie Reporterzy CNN.

I stawiają słuszną diagnozę.

“– Belgijskie władze odrzuciły od siebie wychowane tu dzieci, młodych ludzi”.

Brak zajęcia powoduje też nadmiar czasu. I zamiast się rozerwać konstruktywnie robią gupje zamachy.

Orlików nie mają! To gdzie mają się wybiegać i rozerwać w wolnej chwili. I stąd pomysł – idea nienowa (Nasz orlik pofrunie do Brukseli), ale genialna i sprawdzona w tym kraju, gdzie przedtem kierownikowałem.  A jak się zajmą budową to i praca będzie, a i potem boiska do grania w gałe, i nie będą politykować tylko podziwiać i słuchać jak dzieci..

image image

Gadali my już wstępnie z Murzynem zza oceanu, obiecał w$parcie i uśmiechał się zębiasto, czy li apetyt ma. I kły też. Oba ma. Nie takie jak ja, ale nie pokazywałem, bo to brzmi po amerykańsku podobnie jak się nazywam jakoś.

(źródło Twitter)

Pierwszy Orlik USA-

dowimy niedaleko, a nawet blisko parlamentu Europejskiego (PE), jakieś 200 m od Komisji Europejskiej (KE) na placu od zaprzyjaźnionego meczetu (ME) użyczonym. image image

Lokalizacja świetna, przy ulicy Renesansu / Avenue de la Renaissance 30, a ponadto Meczet z meczami też się komponuje.

Ale to dopiero początek. Planujemy wybudować też oczywiście Orliki w innych miejscach w tej Belgii oraz we Francji i w Niemczech na początek. Będzie ich ponad 500 – stąd nazwa programu 500+, ze znaczkiem “+” charakterystycznym, w odróżnieniu od pisowskiego 500plus. Co by się nie [po]myliło. I by żyło się się lepiej, wszystkim!

Oczywiście pomyśleliśmy też o dziewczynach, na razie trenują dwie, ale za to blondynka i czarnulka, żeby trafić w gusta chłopaków, a będzie więcej.

image 

Zgłosiły się dwie chętne ze Szwecji. image

Przy okazji podziękowania dla Radia Erewań za podpowiedź w tej materii.

//platform.twitter.com/widgets.js

Opublikowano polityka | Otagowano , | Dodaj komentarz

padam na kolana Kasiu, jesteś wielka!!!

Katarzyna Kukieła

image Czyż nie jest piękna. Ale to nie wszystkie jej zalety. Jak to bywa u Kobiety. Krakowska dama Katarzyna Kukieła wpis na fejsbuku zamieściła, chwaląc się, że samego Pana Prezydenta gościła. I senatorów amerykańskich. W swoich skromnych progach. No może trochę tylko przesadziła z tą skromnością.

Napisałam w komentarzach na tablicy PADa, pod linkiem z transmisją z Wentzla. Tyle mogłam zrobić. Jestem oczywiście współwłaścicielem, ale to tam, na tamtej tablicy, nie ma znaczenia.
„Panie prezydencie jadłeś dzisiaj kolację i spotykałeś się z senatorami Stanów Zjednoczonych w moim hotelu. Czy nadal ty i twój elektorat uważacie, że ja jestem w KOD i od 3.grudnia protestuję pod TK i biorę udział we wszystkich marszach i manifestacjach dlatego, że oderwaliście mnie od, jak to elegancko i typowo po waszemu określiliście, koryta?!!! Mam nadzieję, sądząc po zadowolonej pańskiej minie, że jedzenie z mojego koryta wszystkim smakowało, a wnętrza i ich wystrój do gustu przypadły. I proszę pamiętać, rzucając słowa o dojnej ojczyźnie, że dla niektórych Ojczyzna to coś bardzo cennego i słowa wypowiedziane przez pana ranią. Bo Polska jest ważna, a Konstytucja niepodważalna”

image https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062956803746392&id=100000962488128

a pod wpisem komentarze takie:

image – stąd też tytuł.

Europosłanka Thun też zauważyła wielkość Kasi na Twitterze.

image image

Róża Thun Konto zweryfikowane @rozathun

Po spotk uWenzla do @AndrzejDuda: Sądząc po zadowolonej pańskiej minie jedzenie z mojego koryta wszystkim smakowało https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062956803746392&id=100000962488128 …

//platform.twitter.com/widgets.js

 

Ale nie tylko środowiska Antypisa i KOD o Kasi nadają. Nawet Cezary “Trotyl” Gmyz też na Twitterze napisał:

image

//platform.twitter.com/widgets.js

 

I Red. Stanisław Janecki@St_Janecki 4 godz.

 

I słynna “kataryna” zacytował komentarz dodając

//platform.twitter.com/widgets.js

 

//platform.twitter.com/widgets.js

Zlokalizowałem Hotel Kasi – Rynek Główny 19, 33-332 Kraków. Jedyny Hotel na Krakowskim Rynku.

image https://www.google.pl/maps/place/Rynek+G%C5%82%C3%B3wny+19/@50.0608447,19.9372436,251m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x47165b0df15af88b:0x6ac8641e6d37d497!4b1

A na stronie http://wentzl.pl/pl/content/camera.html można podziwiać Rynek z okna Kasi na żywo. Skoro “Lis na żywo” już nie leci. Ale LISi NaTemat też Kasię zauważył:

image

Właścicielka hotelu, gdzie Duda spotykał się z senatorami USA: “Jedzenie z mojego koryta smakowało?”

http://natemat.pl/174897,wlascicielka-hotelu-gdzie-duda-spotykal-sie-z-senatorami-usa-jedzenie-z-mojego-koryta-smakowalo

I na na portalu związanym z nieprzyzwoitym wg kierownika Tuska tygodnikiem http://wpolityce.pl/polityka/285794-demokracja-demokracja-ale-pieniadz-wazniejszy-zwolenniczka-kod-przyjela-andrzeja-dude-w-swoim-hotelu-a-potem-obsobaczyla-go-w-internecie

Natomiast z portalu Niezalezna.pl dowiadujemy się o związkach z niejakim Arturem Ładochą

Blogerka o ksywie Zielona Gęś opublikowała print screen KRS firmy PFT KRAKÓW, z którego wynika, że Katarzyna Kukieła jest wiceprezesem zarządu tej spółki. Tymczasem szefem przedsiębiorstwa jest Artur Ładocha – słynny krakowski gangster, bliski współpracownik krakowskiego „króla lichwiarzy”.

Nie tylko aktywistka KOD. Kim jest kobieta, która zaatakowała Andrzeja Dudę?

http://niezalezna.pl/77923-nie-tylko-aktywistka-kod-kim-jest-kobieta-ktora-zaatakowala-andrzeja-dude

No to już grubo.

Kasia już wcześniej dała się poznać za pośrednictwem Gazety Wyborczej

http://m.krakow.wyborcza.pl/krakow/1,106511,18600590,kancelaria-prezydenta-odsyla-list-bo-adresat-tu-juz-nie-pracuje.html

A w Internetach – znany bloger Matka Kurka też o Niej, a konkretnie to w kontekście zwrotu listu syna adresowanego do Bronka napisał:

Pani Katarzyna Kukieła, właścicielka jedynego hotelu na Krakowskim Rynku, opublikowała list swojego syna. Mateusz Kukieła w dniu 4 sierpnia, Pocztą Polską, wysłał kopertę zaadresowaną do Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego,…

http://kontrowersje.net/matuszu_i_katarzyno_kukie_o_nie_psujcie_rado_ci_by_ym_pracownikom_bronka

 https://twitter.com/sycylia6/status/711537188723400704

 https://twitter.com/sycylia6/status/711518918104489984

No cóż, Prawo i Sprawiedliwość to zapewne nie jest partia pani Kasi, o czym poniżej. Jakby to delikatnie ująć – pewne środowiska z definicji boją się prawa i sprawiedliwości.

I sam już napisałem, że nie wydam u Wentzla ani złotówki, a tu  takie dementi:

Restauracja Wentzl Restauracja Wentzl jest niezależną firmą. Pani Kukieła nie ma nic wspólnego z naszą restauracją.

image https://www.facebook.com/RestauracjaWentzl/photos/a.308432605890007.67268.285484181518183/982597095140218/?type=3&comment_id=982960871770507&comment_tracking={%22tn%22%3A%22R0%22}

I już nie wiem jak jest i komu wierzyć. Może Mordka Morozowski wyjaśni?

image https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966336426754821&set=p.966336426754821&type=3&theater

Oj, coś tu śmierdzi. Ale tak chyba grzeczne dziewczynki nie mówią Kasiu, szczególnie z KOD.

Ponadto “coś mitu śmierdzi bo…”

https://twitter.com/JHorosz/status/711516804292673537 

„Czuję się zbrukana, że on tam wszedł” – tako rzecze Katarzyna Kukieła wiceprezes zarządu spółki PFT Kraków Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

To jakiś #KOD chyba?

//platform.twitter.com/widgets.js

//platform.twitter.com/widgets.js

 

Ciekawy wpis pojawił się też na fb.

Ładocha, PO, Afery… I plująca na prezydenta KODzistka w tle.

https://www.facebook.com/notes/wataha-nie-dor%C5%BCniecie-nas/%C5%82adocha-po-afery-i-pluj%C4%85ca-na-prezydenta-kodzistka-w-tle/512060398984242?hc_location=ufi

Ajtam, kolegów Kaśka może mieć różnych przecież… Ale po lekturze artykułu

Dobry czas dla lichwy

Marian Radzik doskonale pamięta dni, kiedy stawiał się z pieniędzmi u „Małpy”, króla lichwiarzy, urzędującego w krakowskim kantorze przy ul. Wielopole. …

Przed „Małpą” stał potężny stół, na którym bezceremonialnie kładł nogi siedzący z boku wspólnik bossa, Artur Ładocha. Ładochę ofiary wspominają najgorzej. Choć nosił garnitur i markowe buty, był najbardziej chamski.

http://polska.newsweek.pl/dobry-czas-dla-lichwy,9361,1,1.html

czuję się jakoś dziwnie. Wstrząśnięty, nie zmieszany. Bo wcześniej zerknąłem do Gmyza.

“Co łączy krakowskiego gangstera z Sopotem” można poczytać tu http://www.rp.pl/artykul/266587-Co-laczy-krakowskiego-gangstera-z-Sopotem-.html#ap-1

Opublikowano polityka | Otagowano | Dodaj komentarz